สมาชิกในทีม

 คุณ วาสนา ราชบังคับ
                                                                                     
 ความรู้สึกของจิตใจ ใจคืออาวุธสำคัญที่สุดในงานอาชีพนี้ ความสำเร็จเกิดขึ้นที่จิตใจ ความล้มเหลวก็จบลงที่ใจเช่นกัน เราต้องเรียนรู้ อบรบจิตใจเรา เมื่อสามารถฝึกฝนจิตใจให้ดีแล้ว เราจะได้ที่พึ่ง อันหาได้แสนยาก คือ ตนเอง ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน จิตใจที่ดีจะไม่ทำสิ่งผิด เมื่อเรากลับไปมองย้อนอดีต ก็จะรู้สึกดีกับตัวเอง มองไปข้างหน้าเราจะยิ่งมุ่งมั่น เพราะว่าเรารู้ว่าเราทำอะไร เพื่ออะไร มาร่วมกันสร้างความสำเร็จของชีวิต 
เป็นผู้นำที่สดใสใน freedom99Team 
  รูปสมาชิก  ข้อมูลส่วนตัว
  คุณ ติ๊ก
อายุ...
อาชีพ..
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ
ที่อยู่
 คุณ ธนะศักดิ์ ราชบังคับ
อายุ...
อาชีพ..
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ.
คุณ เปลี้
อายุ...
อาชีพ กิจการอุตสาหกรรมโรงกลึง
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
ที่อยู่ สมุทปาการ
   


  คุณ เต๋า
อายุ...
อาชีพ ประชาสัมพัน
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
ที่อยู่ กทม
  คุณ กิจจา
 อายุ...
อาชีพ งานประจำ
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ
 คุณรัตนา ไวยศิลป์
อายุ...
อาชีพ..
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ
  คุณ ไอรดา
อายุ...
อาชีพ เเคชเชียร์โลตัส
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
ที่อยู่ สกล
 
 คุณ เชอร์รี
อายุ...
อาชีพ..
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
ที่อยู่ อยุทยา
 
 คุณ ปิ่ม
อายุ...
อาชีพ 
เซลล์ คอสซูมเมอเซอร์วิส
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
ที่อยู่ กทม
 
 คุณ ตุ๊ก
อายุ...
อาชีพ เซลล์ คอสซูมเมอเซอร์วิส
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
ที่อยู่ กทม
 
 คุณ น้องหนึ่ง
อายุ...
อาชีพ..
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
 
 คุณ นภัสสรณ์ อภิทรโชติพัฒน์
อายุ...
อาชีพ ธนาคารกรุงไทย
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
ที่อยู่ กทม
 
 คุณ สุรสิทธ์  ดียิ่ง  คุณ จุฑามาศ  ดียิ่ง
อายุ...
อาชีพ ค้าขาย
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
 
 
  
  


     รูปสมาชิก                      ข้อมูลส่วนตัว
  คุณ ฐิติวัตร
อายุ...
อาชีพ รับราชการ
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ
ที่อยู่ สุพรรณฯ


  คุณ ธนบดี
อายุ...
อาชีพ งานประจำ
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
ที่อยู่ นนทบุรี
 
 
  อายุ...
อาชีพ..
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
  คุณ ซาบัน
อายุ...
อาชีพ รับราชการ
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
ที่อยู่ ทุ่งครุ
  คุณ ปวีณ์สุดา วังสำเภา
อายุ...
อาชีพ..
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
  คุณ ต้น
อายุ...
อาชีพ เจ้าของธุรกิจสปา
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ.
ที่อยู่ 
 
 คุณไลล่า
อายุ...
อาชีพ..
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
ที่อยู่ ทุ่งครุ
 
คุณ ซินดิ้ 
 อายุ...
อาชีพ ออฟฟิศ
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
ที่อยู่  น่าน
 
 
อายุ...
อาชีพ..
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ
 
 
อายุ...
อาชีพ..
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ
 
 คุณ วริศรา เลิศมานะ
อาชีพ นักศึกษา
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ
 
 คุณ มณี มีสมบูรณ์ 
อาชีพ ครู
 
 คุณ สมทรง เอื่ยมใจรัก
อาชีพ ครู
อายุ...
ความฝัน..
งานอดิเรก..
หนังสือที่ชอบ..
 
 


Comments